Meno školy:            Základná škola s materskou školou Drahovce

Adresa školy:         Školská 907/2, 922 41 Drahovce

Telefón:                   +421337783529

Stránka školy presmerovaná na novú adresu.

Nová webová adresa:    

http://www.zsd.edupage.org

E-mailová adresa: skola@zsdrahovce.edu.sk